بسیاری از مردم توان پرداخت هزینه‌های بالای بیمارستان‌های خصوصی را ندارند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: بسیاری از مردم توان پرداخت هزینه‌های بالای بیمارستان‌های خصوصی را ...

ادامه مطلب