حضور دکتر نیکفر در مراسم نماز جماعت مغرب و عشا، مسجد جامع شهرستان لاهیجان

حضور دکتر نیکفر در مراسم نماز جماعت مغرب و عشا، مسجد جامع شهرستان لاهیجان

حضور دکتر نیکفر در مراسم نماز جماعت مغرب و عشا، مسجد جامع شهرستان لاهیجان (2 مرداد 95)./

 

یک پاسخ بنویسید