دیدارهای هفتگی دکتر نیکفر با مردم عزیز و شریف، در دفتر ارتباطات مردمی شهرستان لاهیجان

دیدارهای هفتگی دکتر نیکفر با مردم عزیز و شریف، در دفتر ارتباطات مردمی شهرستان لاهیجان

دیدارهای هفتگی دکتر نیکفر با مردم عزیز و شریف، در دفتر ارتباطات مردمی شهرستان لاهیجان (1 مرداد 95)./

photo_2016-07-18_10-44-32

photo_2016-07-18_10-44-39

photo_2016-07-18_10-44-45

photo_2016-07-18_10-44-50

یک پاسخ بنویسید