حضور دکتر نیکفر در مراسم نماز جماعت مغرب و عشا، مسجد نخجیر کلایه

حضور دکتر نیکفر در مراسم نماز جماعت مغرب و عشا، مسجد نخجیر کلایه

حضور دکتر نیکفر در مراسم نماز جماعت مغرب و عشا، مسجد نخجیر کلایه (31 تیر 95)./

photo_2016-07-18_00-07-59

 

 

یک پاسخ بنویسید