پیگیری مشکلات مردم مناطق ساحلی بویژه روستای جیر باغ

پیگیری مشکلات مردم مناطق ساحلی بویژه روستای جیر باغ

پیگیری مشکلات مردم مناطق ساحلی بویژه روستای جیر باغ (25 تیر 95)./

photo_2016-08-02_00-04-50

photo_2016-08-02_00-05-11

photo_2016-08-02_00-05-05

یک پاسخ بنویسید