درخواست مهم دکتر نیکفر از مردم

درخواست مهم دکتر نیکفر از مردم

بنا به درخواست دکتر ذبیح الله نیکفر دهمین نماینده مردم شریف لاهیجان، سیاهکل، دیلمان، رودبنه و پیرکوه در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از همه عزیزان درخواست می شود از نوشتن پیام تبریک چه در قالب بنر، پرده و تراکت خودداری نموده و پیشنهاد دکتر نیکفر این است که هزینه آن را در آستانه سال نو به افراد نیازمند اختصاص دهید تا روحیه شادابی را در چهره همه مردمان خوبمان ببینیم.حضور گرم و پرشور شما در انتخابات و اعتماد به آقای دکتر خود گواه قلبهای مهربان و محبت شما به آقای دکتر بود. امیدواریم در طول این چهارسال بتوانیم قدر دان زحمات شما همشهریان عزیز باشیم.

یک پاسخ بنویسید