دکتر نیکفر در مراسم با شکوه 22 بهمن

دکتر نیکفر در مراسم با شکوه 22 بهمن

دکتر نیکفر امسال نیز همچون سال های گذشته در سالروز پیروزی جمهوری اسلامی ایران، در مراسم راهپیمایی باشکوه 22 بهمن حضور فعال داشتند.

22-1

22-2

22-3

یک پاسخ بنویسید