مصاحبه با دکتر نیکفر

مصاحبه با دکتر نیکفر

مدتی قبل عده ای شما را پیرو جریان های سیاسی تندرو معرفی نمودند و از طرفی ادعا کردند که شما ریاست ستاد آقای احمدی نژاد را برعهده داشته اید، آیا این مسائل صحت دارد؟
سوالات و ابهاماتی که در این خصوص در مورد بنده در جامعه منتشر می کنند فقط با هدف تخریب نیروهای کارآمد و ارزشی است. کسانی این ها را مطرح می کنند که در دوره آقای احمدی نژاد چندین پست مشاوره ای و اجرایی در وزارتخانه ها داشته اند و به آن دوره می بالیدند و امروز نیز خود را منتسب به سیاست های دولت آقای روحانی نموده و به آن افتخار می کنند. شما اسم این حرکت ها را چه می نامید؟ اگر کسی افتخار خدمت گذاری به مردم را داشته باشد از خوبی ها به نیکی یاد می کند و از بدی ها انتقاد می نماید و منصفانه به دور از حب و بغض های سیاسی نقاط قوت و ضعف را به درستی می بیند.
روسای ستاد آقای احمدی نژاد در دوره نهم آقای خلیل زاده و در دوره دهم حاج آقا حصنی بوده اند و بنده هیچ سمتی نداشته ام.

در صورت موفقیت شما در انتخابات پیش رو نحوه تعامل شما با دولت آقای روحانی چگونه خواهد بود؟

در نظام جمهوری اسلامی قوای سه گانه وظایف جداگانه و مستقلی دارند و به نظر بنده نماینده باید سه اصل بنیانی جمهوری اسلامی ایران یعنی عزت، حکمت و مصلحت را همواره در نظر داشته و ملی و جهانی فکر کند. دولت آقای روحانی برخاسته از آرای اکثریت ملت ایران و با تنفیذ حکم مقام معظم رهبری برگزیده شده اند.
بنده تندروی و افراط گرایی در برخورد با دولت را قبول ندارم هم دولت ها در جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تلاش نموده اند و همواره حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری از آنان دفاع نموده اند و ما هم وظیفه داریم به این بزرگواران تاسی جسته و از دولت قانونی حمایت کرده و از اعمال و حرکات دشمن پسند دوری نماییم. هیچ دولتی بی عیب و نقص نبوده ولی لازم است اول نقاط قوت دولت ها را برجسته نماییم آنگاه نقاط ضعفشان را با انتقاد سازنده برطرف کنیم.

یک پاسخ بنویسید