حضور دکتر نیکفر همراه با مردم غیور لاهیجان، سیاهکل و رودبنه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن

حضور دکتر نیکفر همراه با مردم غیور لاهیجان، سیاهکل و رودبنه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن

همراه با مردم شریف لاهیجان

photo_2017-02-10_17-04-10

photo_2017-02-10_17-04-35

photo_2017-02-10_17-10-19

photo_2017-02-10_17-05-03

همراه با مردم شریف سیاهکل

photo_2017-02-10_15-09-14

photo_2017-02-10_15-09-52

photo_2017-02-10_15-10-33

photo_2017-02-10_15-10-08

همراه با مردم شریف رودبنه

photo_2017-02-10_17-16-39

photo_2017-02-10_17-16-53

photo_2017-02-10_17-17-40

یک پاسخ بنویسید